TIDSLINJE

Hos Wally and Whiz mener vi, at alle har et ansvar for vores jord. Vi tror på bæredygtighed og har fokus på en grøn fremtid. Derfor forsøger vi hele tiden at reducere vores påvirkning af miljøet med grønne alternativer, der betyder at vores strategiske planer for fremtiden bære præg af dette. 

2017

LOKAL PRODUKTION AF BØTTER

Plastbøtte produktion rykket fra Kina til Danmark,
hvilket medfører renere plast og mindre CO2-udslip.

 MINDRE FORBRUG

Reduceret etikette forbrug med 30% mindre papir.


2018

GENBRUG AF PAPKASSER

Vi har sat krav om specifikke mål til vores leverandører omkring vores papkasser, så de kan genbruges og sendes videre, hvilket har reduceret vores pap forbrug med 70%.

LOKAL PRODUKTION AF EMBALLAGER

80% af alle vores emballager kommer fra lokal området i Danmark, hvilket medfører et reduceret CO2-udslip.

AFFALDSSORTERING

Plastindustrien køber vores genbrugsplast for at genanvende det, da vores affaldssortering er effektiv og høj kvalitet.  

PRODUKTION ÆNDRE LOKATION

Produktionen flytter fra Osted til Værløse for at optimere produktionen og reducerer dermed vores energiudladning pr. produceret enhed med 17%.

2019

PAPIR OG PAP

Vores pap og papir bliver FSC godkendt. 

PLAST PÅ FORSEGLING REDUCERES

Vi reducerer vores plast på forseglingen af vores bøtter med 30%.

FOLIE TIL FLOWPACKS

Vores forbrug af materiale til flowpacks bliver reduceret med 58%.

LIM TIL FOLIE

Vi udskifter vores lim til folie, der forholder sig til EU krav. 
 

2020

RECYCLING

Vi udarbejder et unikt pantsystem med vores forhandlere til vores bøtter, så de kan returneres for en belønning. 

BÆREDYGTIGE POSER

Vores plastikposer produceres af 100% genbrugs og bæredygtigt materiale. 

MINDRE PLAST I VORES BØTTER

Vi reducerer vores plast i vores bøtter med 20%.

NEMMERE PLAST SORTERING

Vores bøtter og låg bliver produceret af samme plast, så det bliver nemmere at sortere. 

INDSAMLING AF STØVPARTIKLER

Mindre spild og mindre belastning på naturen.
 

RIGTIG ENERGI

Fokus på rigtig energi på produktionen.

FREMTIDENS GRØNNE PLANER

2021

PLAST NEUTRAL

Vi arbejder på et samarbejde med en virksomhed, der vil indsamle plastik fra naturen tilsvarende til den plast som vi sorterer og recycler.

2022

VEDVARENDE ENERGI

Vi ønsker at anvende alternative energikilder på produktionen, som fx. vindmølle- eller solenergi.

LEVERING MED EL

Vi vil sætte krav til vores leverandører om, at der skal leveres med el.

PAPIRLØS

Brug af IPads og tablets for at reducere print af papir.